Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebImage Constructor (Byte[])

Inicializuje novou instanci třídy WebImage pomocí bajtového pole za účelem zastoupení obrázku.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.Helpers (in System.Web.Helpers.dll)

public WebImage(
	byte[] content
)

Parameters

content
Type: System.Byte[]
Obrázek
Zobrazit: