Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TextBufferReader.Dispose Method (Boolean)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Uvolní nespravované prostředky využívané třídou TextBufferReader a volitelně také spravované prostředky.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected override void Dispose(
	bool disposing
)

Parameters

disposing
Type: System.Boolean
Hodnota true slouží k uvolnění spravovaných i nespravovaných prostředků; hodnota false slouží k uvolnění pouze nespravovaných prostředků.
Zobrazit: