Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

GeneratedClassContext Constructor (String, String, String, String, String, String)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci třídy GeneratedClassContext.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public GeneratedClassContext(
	string executeMethodName,
	string writeMethodName,
	string writeLiteralMethodName,
	string writeToMethodName,
	string writeLiteralToMethodName,
	string templateTypeName
)

Parameters

executeMethodName
Type: System.String
Název metody spouštění
writeMethodName
Type: System.String
Název metody zápisu
writeLiteralMethodName
Type: System.String
Název metody zápisu literálu
writeToMethodName
Type: System.String
Název metody zápisu
writeLiteralToMethodName
Type: System.String
Název metody zápisu literálu
templateTypeName
Type: System.String
Název typu šablony
Zobrazit: