Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SourceLocation.Equals Method (SourceLocation)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda se aktuální objekt SourceLocation rovná druhému objektu SourceLocation.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public bool Equals(
	SourceLocation other
)

Parameters

other
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Objekt, se kterým má být provedeno porovnání.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je aktuální objekt stejný jako druhý objekt, jinak hodnota false

Implements

IEquatable<T>.Equals(T)
Zobrazit: