Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DynamicRecord.ICustomTypeDescriptor.GetProperties Method (Attribute[])

Vrací vlastnosti pro tuto instanci součásti pomocí zadaného filtru.

Namespace:  WebMatrix.Data
Assembly:  WebMatrix.Data (in WebMatrix.Data.dll)

PropertyDescriptorCollection ICustomTypeDescriptor.GetProperties(
	Attribute[] attributes
)

Parameters

attributes
Type: System.Attribute[]
Pole, které je použito jako filtr. Hodnota tohoto parametru je touto implementací ignorována a na výstup této metody nemá vliv.

Return Value

Type: System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection
Kolekce představující vlastnosti pro tuto instanci součásti.

Implements

ICustomTypeDescriptor.GetProperties(Attribute[])

NoteNote

Protože je parametr attributes ignorován, použijte místo toho metodu ICustomTypeDescriptor.GetProperties().

Tento prvek představuje explicitní implementaci prvku rozhraní. Lze ho použít, pouze pokud je instance DynamicRecord přetypována na rozhraní ICustomTypeDescriptor.

Zobrazit: