Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity.IsAccountLockedOut Method (String, Int32, Int32)

Vrátí hodnotu udávající, zda je zadaný členský účet dočasně zablokován z důvodu velkého počtu nezdařených pokusů o zadání hesla v zadaném počtu sekund.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static bool IsAccountLockedOut(
	string userName,
	int allowedPasswordAttempts,
	int intervalInSeconds
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno účtu členského účtu.
allowedPasswordAttempts
Type: System.Int32
Počet povolených pokusů uživatele o zadání hesla před zablokováním účtu členství.
intervalInSeconds
Type: System.Int32
Počet sekund pro zablokování uživatelského účtu poté, co počet pokusů o zadání hesla překročí hodnotu v parametru allowedPasswordAttempts.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud je členský účet zablokovaný, jinak hodnota false.

ExceptionCondition
InvalidOperationException

Nebyla volána metoda SimpleMembershipProvider.Initialize(String, NameValueCollection).

– nebo –

Nebyla volána metoda InitializeDatabaseConnection().

– nebo –

Zprostředkovatel členství SimpleMembershipProvider není registrován v konfiguraci vašeho webu. Další informace vám poskytne správce systému vašeho webu.

Zobrazit: