Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelStateDictionary.Add Method (String, ModelState)

Přidá do slovníku stavů modelu položku, která obsahuje zadaný klíč a hodnotu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void Add(
	string key,
	ModelState value
)

Parameters

key
Type: System.String
Klíč
value
Type: System.Web.WebPages.Html.ModelState
Hodnota.

Implements

IDictionary<TKey, TValue>.Add(TKey, TValue)
Zobrazit: