Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.Label Method (String, String)

Vrátí popisek HTML, který zobrazí zadaný text a má zadaný atribut for.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IHtmlString Label(
	string labelText,
	string labelFor
)

Parameters

labelText
Type: System.String
Text k zobrazení.
labelFor
Type: System.String
Hodnota pro přiřazení atributu for elementu ovládacího prvku HTML.

Return Value

Type: System.Web.IHtmlString
Značka jazyka HTML představující popisek.

ExceptionCondition
ArgumentException

Parametr labelText má hodnotu null nebo je prázdný.

The returned markup consists of an HTML label element in the following form:

<label for="labelFor">labelText</label>

The labelFor parameter specifies the id attribute of the HTML control that is associated with the label.

Zobrazit: