Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebRazorHostFactory.CreateDefaultHost Method (String, String)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vytvoří výchozího hostitele se zadanou virtuální a fyzickou cestou.

Namespace:  System.Web.WebPages.Razor
Assembly:  System.Web.WebPages.Razor (in System.Web.WebPages.Razor.dll)

public static WebPageRazorHost CreateDefaultHost(
	string virtualPath,
	string physicalPath
)

Parameters

virtualPath
Type: System.String
Virtuální cesta souboru.
physicalPath
Type: System.String
Fyzická systémová cesta k souboru.

Return Value

Type: System.Web.WebPages.Razor.WebPageRazorHost
Výchozí hostitel.
Zobrazit: