Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorParser.Parse Method (LookaheadTextReader, ParserVisitor)

Note: This API is now obsolete.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Analyzuje zadaný objekt.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

[ObsoleteAttribute("Lookahead-based readers have been deprecated, use overrides which accept a TextReader or ITextDocument instead")]
public virtual void Parse(
	LookaheadTextReader input,
	ParserVisitor visitor
)

Parameters

input
Type: System.Web.Razor.Text.LookaheadTextReader
Objekt k analýze
visitor
Type: System.Web.Razor.Parser.ParserVisitor
Návštěvník.
Zobrazit: