Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary.Add Method (KeyValuePair<Object, Object>)

Přidá dvojici klíč/hodnota do objektu ScopeStorageDictionary pomocí zadané obecné kolekce.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public virtual void Add(
	KeyValuePair<Object, Object> item
)

Parameters

item
Type: System.Collections.Generic.KeyValuePair<Object, Object>
Dvojice klíč/hodnota.

Implements

ICollection<T>.Add(T)
Zobrazit: