Konstanty znaků jazyka C

 

Nejnovější dokumentaci k sadě Visual Studio 2017 najdete tady.

"Znaková konstanta" je tvořena uzavřením jednoho znaku reprezentovatelné znakové sady do jednoduchých uvozovek (' '). Znakové konstanty se používají k reprezentaci znaků ve znakových sadách spouštění.

character-constant:
' c-char-sequence '

L' c-char-sequence '

c-char-sequence:
c-char

c-char-sequence c-char

c-char:
Všechny členy zdrojové sady znaků kromě jednoduché uvozovky ('), zpětného lomítka (\) nebo znaku nového řádku

escape-sequence

escape-sequence:
simple-escape-sequence

octal-escape-sequence

hexadecimal-escape-sequence

simple-escape-sequence: může být
\a \b \f \n \r \t \v

\' \" \\ \?

octal-escape-sequence:
\  octal-digit

\  octal-digit octal-digit

\  octal-digit octal-digit octal-digit

hexadecimal-escape-sequence:
\x  hexadecimal-digit

hexadecimal-escape-sequence hexadecimal-digit

Konstanty jazyka C

Zobrazit: