Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
<regex> Functions

<regex> Functions

Visual Studio 2010

For information about functions in <regex>, see <regex> Members.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft