Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina
Tato dokumentace je archivovaná a neudržuje se.

Postup: Návrh obrazovky pomocí Návrháře obrazovek

 1. Ve Stromu obsahu obrazovky vyberte skupinu, ke které chcete přidat skupinu informací.

 2. V horní části Návrháře obrazovky klikněte na položku Přidat položku rozložení a klikněte na možnost Skupina.

  Zobrazí se nová skupina.

 3. Přetáhněte položky do skupiny. Položky lze přetáhnout ze Seznamu členů obrazovky návrháře nebo z jiných oblastí stromu obsahu obrazovky.

 1. Ve Stromu obsahu obrazovky, klikněte na šipku dolů vedle skupiny, kterou chcete upravit.

  Zobrazí se rozevírací seznam. V rozevíracím seznamu se zobrazí všechny typy ovládacích prvků, které jsou k dispozici pro skupinu.

 2. V rozevíracím seznamu s ovládacími prvky vyberte typ ovládacího prvku.

  Typ ovládacího prvku, který vyberete, ovlivňuje rozložení skupiny. Další informace o jednotlivých typech ovládacích prvků naleznete v tématu Reference: Vlastnosti Návrháře obrazovky.

 1. Ve Stromu obsahu obrazovky vyberte libovolný uzel Panel příkazů.

 2. V horní části Návrháře obrazovky klikněte na položku Přidat položku rozložení a klikněte na možnost Tlačítko.

  Pod uzlem Panel příkazů se zobrazí tlačítko.

 3. Přidejte kód, který se spustí, když uživatel klikne na tlačítko. Další informace naleznete v tématu Postup: Přidání vlastního příkazu na obrazovku.

 • Ze Seznamu členů obrazovky v Návrháři obrazovky přetáhněte položku (například pole nebo příkaz) na požadované místo ve Stromu obsahu obrazovky.

  Tip Tip

  Strom obsahu obrazovky představuje hierarchii objektů na obrazovce, které jsou zobrazeny uprostřed návrháře.

  Při přetažení položky se ukazatel myši změní k označení toho, zda lze položku umístit do daného místa. Pokud se ukazatel myši změní na přeškrtnutý kroužek, položku nelze do tohoto umístění přetáhnout.

  Na obrazovku také můžete přidat vlastní pole. Další informace naleznete v tématu Postup: Přidání místní vlastnosti na obrazovku.

 1. Ve Stromu obsahu obrazovky vyberte položku (například pole nebo příkaz), které chcete odebrat z obrazovky.

 2. V horní části stromu obsahu obrazovky klikněte na tlačítko Odstranit.

 • Ze Stromu obsahu obrazovky přetáhněte položku (například pole nebo příkaz) do požadovaného umístění v seznamu položek.

  Přetáhněte například pole PostalCode a umístěte ho pod pole Country nebo přetáhněte tlačítko Upravit a umístěte ho nad tlačítko Odstranit.

  Poznámka Poznámka

  Při přetažení pole se ukazatel myši změní k označení toho, zda lze položku umístit do daného místa. Pokud se ukazatel myši změní na přeškrtnutý kroužek, položku nelze do tohoto umístění přetáhnout.

 1. Ve Stromu obsahu obrazovky vyberte položku (například pole nebo příkaz).

 2. V okně Vlastnosti vyberte textové pole pod položkou Zobrazovaný název a zadejte požadovaný název pro položku.

  Při změně zobrazovaného názvu nedojde ke změně názvu položky. Změní pouze název položky, jak je uveden na obrazovce.

 1. Ve Stromu obsahu obrazovky vyberte pole.

 2. V okně Vlastnosti, klikněte do rozevíracího seznamu pod položkou Umístění popisků a vyberte požadované umístění.

  Následující tabulka popisuje každou možnost.

  Umístění popisků

  Popis

  Zarovnání vlevo

  Popisek se zobrazí na levé straně ovládacího prvku.

  Zarovnat doprava

  Popisek se zobrazí na pravé straně ovládacího prvku.

  Na začátek

  Popisek se zobrazí nad ovládacím prvkem.

  Dole

  Popisek se zobrazí pod ovládacím prvkem.

  Žádné

  Pro vybraná datová pole se nezobrazí žádný popisek.

  Sbaleno

  Pole je umístěno v prostoru, který by jinak byl vyhrazen pro popisek.

 1. Ve Stromu obsahu obrazovky vyberte položku (například pole nebo příkaz).

 2. V okně Vlastnosti okna vyberte pod položkou Změna velikosti, požadovanou velikost pro šířku a výšku ovládacího prvku.

  Informace o jednotlivých nastaveních naleznete v tématu Reference: Vlastnosti Návrháře obrazovky.

 1. Ve Stromu obsahu obrazovky vyberte položku (například pole nebo příkaz).

 2. V okně Vlastnosti zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí vlastnosti Je viditelné.

  Pokud zaškrtnete políčko Je viditelné, položka se při spuštění dané aplikace na obrazovce zobrazí. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Je viditelné, nebude položka při spuštění dané aplikace na obrazovce vidět.

  Poznámka Poznámka

  Popisek (Není viditelné) se zobrazí vedle položek, které nejsou při spuštění dané aplikace viditelné na obrazovce.

 1. Ve Stromu obsahu obrazovky vyberte rozevírací seznam vedle položky.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte typ požadovaného ovládacího prvku.

  Většina typů ovládacích prvků jsou typy integrované ovládacích prvků. Typ ovládacího prvku můžete také nastavit na vlastní ovládací prvek, který vytvoříte pomocí dalších nástrojů. Další informace o vlastních ovládacích prvcích získáte v tématu Postup: Přidání vlastního ovládacího prvku na obrazovku.

 1. Ve Stromu obsahu obrazovky vyberte libovolnou skupinu.

 2. V horní části Návrháře obrazovky klikněte na položku Přidat položku rozložení a klikněte na možnost Vlastní ovládací prvek.

  Další informace naleznete v tématu Postup: Přidání vlastního ovládacího prvku na obrazovku.

 • V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Zpět.

  Tip Tip

  Pokud omylem vrátíte zpět úpravy provedené v Návrháři obrazovky, klikněte v nabídce Upravit na položku Znovu.

 1. V Seznamu členů obrazovky v Návrháři obrazovky vyberte záhlaví kolekce (například záhlaví OrderCollection).

 2. Jestliže nechcete, aby se v kolekci zobrazila data, když se zobrazí obrazovka, zrušte v okně Vlastnosti zaškrtnutí políčka Automaticky spouštět dotaz. Jestliže chcete, aby se v kolekci zobrazila data, když se zobrazí obrazovka, zaškrtněte políčko Automaticky spouštět dotaz.

 1. V Seznamu členů obrazovky v Návrháři obrazovky vyberte záhlaví kolekce (například záhlaví OrderCollection).

 2. V okně Vlastnosti zrušte zaškrtnutí políčka Podporovat stránkování, pokud chcete, aby mohli uživatelé vidět všechny řádky vrácené dotazem i pokud se jedná o velkou kolekci řádků. Chcete-li omezit počet záznamů, které se zobrazí uživateli, když dotaz vrátí velký počet záznamů, zaškrtněte políčko Podpora stránkování.

 3. Jestliže vyberete možnost Podpora stránkování, zadejte v části s počtem položek k zobrazení na stránce počet řádků, které se mají zobrazit uživateli.

  Poznámka Poznámka

  Uživatelé se mohou pohybovat sadami řádků klikáním na odkaz na obrazovce.

 1. V Seznamu členů obrazovky v Návrháři obrazovky vyberte záhlaví kolekce (například záhlaví OrderCollection).

 2. Jestliže nechcete, aby uživatelé řadili data, která se zobrazí pro kolekci, zrušte v okně Vlastnosti zaškrtnutí políčka Podporovat řazení. Jestliže chcete, aby uživatelé měli možnost řadit data, která se zobrazí pro kolekci, zaškrtněte políčko Podpora stránkování.

 1. V Seznamu členů obrazovky v Návrháři obrazovky vyberte záhlaví kolekce (například záhlaví OrderCollection).

 2. Pokud nechcete, aby se nad kolekcí zobrazilo vyhledávací pole, zrušte v okně Vlastnosti zaškrtnutí políčka Podporovat hledání. Pokud chcete, aby se nad kolekcí zobrazilo vyhledávací pole, zaškrtněte políčko Podporovat hledání. Další informace o tom, jak povolit uživatelům hledání dat, naleznete v tématu How to: Enable the User to Search Data.

Zobrazit: