.NET Framework – profil klienta

.NET Framework (current version)
 

Profil klienta .NET je podmnožinou rozhraní .NET Framework, který byl poskytnut s .NET Framework 4 a starších verzích a bylo optimalizováno pro klientské aplikace. Rozhraní .NET Framework je platforma pro vývoj pro Windows, Windows Phone a systému Microsoft Azure a poskytuje prostředí pro spouštění spravované aplikace a knihovny tříd rozhraní .NET Framework. .NET Framework 4 a starší verze k dispozici dvě možnosti nasazení: úplná rozhraní .NET Framework a profil klienta. Profil klienta podporuje rychlejší nasazení a menší instalační balíčky aplikace než plná verze rozhraní .NET Framework.

Počínaje .NET Framework 4.5, profilu klienta již není k dispozici a je k dispozici pouze úplné Distribuovatelný balíček. Optimalizace poskytované .NET Framework 4.5, jako je například stahování menší a rychlejší nasazení odstranily potřeba samostatné nasazení balíčku. Jediná verze Redistributable zjednodušuje proces instalace a možnosti nasazení aplikace.

Nicméně pokud jsou cílení na rozhraní .NET Framework 4 nebo 3.5 a chcete získat další informace o profilu klienta a je-li používat, naleznete v části .NET Framework Client Profile in the.NET Framework 4 documentation.

Při instalaci .NET Framework 4.5, rozhraní .NET Framework 4 Client Profile byla aktualizována na plnou verzi rozhraní .NET Framework. Informace o instalaci .NET Framework 4.5, naleznete v části Instalace rozhraní .NET Framework.

Zobrazit: