Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Math.Max – metoda (Single, Single)

.NET Framework (current version)
 

Vrátí hodnotu větší z dvě čísla s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchá přesnost.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public static float Max(
	float val1,
	float val2
)

Parametry

val1

První dvě čísla s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchá přesnost k porovnání.

val2

Druhý dvě čísla s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchá přesnost k porovnání.

Vrácená hodnota

Type: System.Single

Pokud val1, nebo val2, nebo oba val1 a val2 se rovná NaN, NaN je vrácena.

// This example demonstrates Math.Max()
using System;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  string str = "{0}: The greater of {1,3} and {2,3} is {3}.";
  string nl = Environment.NewLine;

  byte   xByte1  = 1,  xByte2  = 51;	
  short  xShort1  = -2,  xShort2  = 52;
  int   xInt1   = -3,  xInt2   = 53;
  long   xLong1  = -4,  xLong2  = 54;
  float  xSingle1 = 5.0f, xSingle2 = 55.0f;
  double  xDouble1 = 6.0, xDouble2 = 56.0;
  Decimal xDecimal1 = 7m,  xDecimal2 = 57m;

// The following types are not CLS-compliant.
  sbyte  xSbyte1  = 101, xSbyte2 = 111;
  ushort  xUshort1 = 102, xUshort2 = 112;
  uint   xUint1  = 103, xUint2  = 113;
  ulong  xUlong1  = 104, xUlong2 = 114;

  Console.WriteLine("{0}Display the greater of two values:{0}", nl);
  Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, xByte2, Math.Max(xByte1, xByte2));
  Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, xShort2, Math.Max(xShort1, xShort2));
  Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, xInt2, Math.Max(xInt1, xInt2));
  Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, xLong2, Math.Max(xLong1, xLong2));
  Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, xSingle2, Math.Max(xSingle1, xSingle2));
  Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, xDouble2, Math.Max(xDouble1, xDouble2));
  Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, xDecimal2, Math.Max(xDecimal1, xDecimal2));
//
  Console.WriteLine("{0}The following types are not CLS-compliant.{0}", nl);
  Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, xSbyte2, Math.Max(xSbyte1, xSbyte2));
  Console.WriteLine(str, "UInt16 ", xUshort1, xUshort2, Math.Max(xUshort1, xUshort2));
  Console.WriteLine(str, "UInt32 ", xUint1, xUint2, Math.Max(xUint1, xUint2));
  Console.WriteLine(str, "UInt64 ", xUlong1, xUlong2, Math.Max(xUlong1, xUlong2));
  }
}
/*
This example produces the following results:

Display the greater of two values:

Byte  : The greater of  1 and 51 is 51.
Int16 : The greater of -2 and 52 is 52.
Int32 : The greater of -3 and 53 is 53.
Int64 : The greater of -4 and 54 is 54.
Single : The greater of  5 and 55 is 55.
Double : The greater of  6 and 56 is 56.
Decimal: The greater of  7 and 57 is 57.

(The following types are not CLS-compliant.)

SByte : The greater of 101 and 111 is 111.
UInt16 : The greater of 102 and 112 is 112.
UInt32 : The greater of 103 and 113 is 113.
UInt64 : The greater of 104 and 114 is 114.
*/

Universal Windows Platform
K dispozici od 4.5
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Portable Class Library
Podporováno v: portable .NET platforms
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Windows Phone
K dispozici od 8.1
Zpátky na začátek
Zobrazit: