Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Math.Max – metoda (Single, Single)

Vrátí větší ze dvou čísel s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchá přesnost.

Obor názvů:  System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public static float Max(
	float val1,
	float val2
)

Parametry

val1
Typ: System.Single
První dvě čísla s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchá přesnost pro porovnání.
val2
Typ: System.Single
Druhá ze dvou čísel s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchá přesnost pro porovnání.

Vrácená hodnota

Typ: System.Single
Parametr val1 nebo val2 podle toho, který je větší. If val1, or val2, or both val1 and val2 are equal to NaN, NaN is returned.

Následující příklad ukazuje, jak použít metodu Max pro vrácení a zobrazení větší ze dvou proměnných.


// This example demonstrates Math.Max()
using System;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  string str = "{0}: The greater of {1,3} and {2,3} is {3}.";
  string nl = Environment.NewLine;

  byte   xByte1  = 1,  xByte2  = 51;	
  short  xShort1  = -2,  xShort2  = 52;
  int   xInt1   = -3,  xInt2   = 53;
  long   xLong1  = -4,  xLong2  = 54;
  float  xSingle1 = 5.0f, xSingle2 = 55.0f;
  double  xDouble1 = 6.0, xDouble2 = 56.0;
  Decimal xDecimal1 = 7m,  xDecimal2 = 57m;

// The following types are not CLS-compliant.
  sbyte  xSbyte1  = 101, xSbyte2 = 111;
  ushort  xUshort1 = 102, xUshort2 = 112;
  uint   xUint1  = 103, xUint2  = 113;
  ulong  xUlong1  = 104, xUlong2 = 114;

  Console.WriteLine("{0}Display the greater of two values:{0}", nl);
  Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, xByte2, Math.Max(xByte1, xByte2));
  Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, xShort2, Math.Max(xShort1, xShort2));
  Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, xInt2, Math.Max(xInt1, xInt2));
  Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, xLong2, Math.Max(xLong1, xLong2));
  Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, xSingle2, Math.Max(xSingle1, xSingle2));
  Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, xDouble2, Math.Max(xDouble1, xDouble2));
  Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, xDecimal2, Math.Max(xDecimal1, xDecimal2));
//
  Console.WriteLine("{0}The following types are not CLS-compliant.{0}", nl);
  Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, xSbyte2, Math.Max(xSbyte1, xSbyte2));
  Console.WriteLine(str, "UInt16 ", xUshort1, xUshort2, Math.Max(xUshort1, xUshort2));
  Console.WriteLine(str, "UInt32 ", xUint1, xUint2, Math.Max(xUint1, xUint2));
  Console.WriteLine(str, "UInt64 ", xUlong1, xUlong2, Math.Max(xUlong1, xUlong2));
  }
}
/*
This example produces the following results:

Display the greater of two values:

Byte  : The greater of  1 and 51 is 51.
Int16 : The greater of -2 and 52 is 52.
Int32 : The greater of -3 and 53 is 53.
Int64 : The greater of -4 and 54 is 54.
Single : The greater of  5 and 55 is 55.
Double : The greater of  6 and 56 is 56.
Decimal: The greater of  7 and 57 is 57.

(The following types are not CLS-compliant.)

SByte : The greater of 101 and 111 is 111.
UInt16 : The greater of 102 and 112 is 112.
UInt32 : The greater of 103 and 113 is 113.
UInt64 : The greater of 104 and 114 is 114.
*/


.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Knihovny přenosných tříd

Podporováno v: Knihovny přenosných tříd

.NET pro aplikace pro Windows Store

Podporováno v: Windows 8

.NET pro aplikace pro Windows Phone

Podporováno v: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft