Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
MSDN Library
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Array.rev<'T> – funkce (F#)

Vrátí nové pole s prvky v obráceném pořadí.

Cesta k oboru názvů nebo modul: Microsoft.FSharp.Collections.Array

Sestavení: FSharp.Core (v FSharp.Core.dll)

// Signature:
Array.rev : 'T [] -> 'T []

// Usage:
Array.rev array

array

Type: 'T[]

Vstupní pole.

Stornované pole.

Tato funkce se nazývá Reverse v kompilovaný sestavení. Pokud přistupujete k funkci jazyka než F# nebo prostřednictvím reflexe, tento název použijte.

Následující příklad ukazuje jak prvků v poli stornovat pomocí Array.rev.


let stringReverse (s: string) =
  System.String(Array.rev (s.ToCharArray()))

printfn "%A" (stringReverse("!dlrow olleH"))


      
       "Hello world!"
      
     

Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2

F# základní verze knihovny

Podporovány: 2.0, 4.0, přenosné

Zobrazit:
© 2015 Microsoft