raise

 

Nejnovější dokumentaci k sadě Visual Studio 2017 najdete tady.

Odešle signál k provádění programu.

System_CAPS_ICON_note.jpg Poznámka

Nepoužívejte tuto metodu k vypnutí Windows 8.x Store aplikace, s výjimkou testování nebo ladění scénáře. Způsoby programové nebo uživatelského rozhraní, zavřete Windows 8.x Store aplikace nejsou povoleny podle části 3.6 z certifikační požadavky na systém Windows 8 aplikace. Další informace naleznete v tématu životního cyklu aplikací (aplikace pro Windows Store).

  
      int raise(  
int sig   
);  

Parametry

SIG
Signál k vygenerování.

V případě úspěchu vyvolat vrátí hodnotu 0. V opačném případě vrátí nenulovou hodnotu.

Vyvolat funkce zasílá sig k provádění programu. Pokud předchozí volání k signál nainstaloval signál zpracování funkce pro sig, vyvolat spustí této funkce. Pokud žádná obslužná rutina funkce byla nainstalována, výchozí akce spojené s hodnotu signál sig přijato, následujícím způsobem.

SignálVýznamVýchozí
SIGABRTAbnormální ukončeníUkončí volající program s ukončovacím kódem 3
SIGFPEChyba s plovoucí desetinnou čárkouUkončí volající program
SIGILLNeplatná instrukceUkončí volající program
SIGINTCTRL + C přerušeníUkončí volající program
SIGSEGVPřístup k úložišti neplatnéUkončí volající program
SIGTERMUkončení požadavek odeslaný programIgnoruje signál

Pokud argument není platný signál, jak je uvedeno výše, neplatný parametr je vyvolána obslužná rutina, jak je popsáno v ověření parametru. Pokud nebyla zpracována, funkce nastaví errno k EINVAL a vrátí nenulovou hodnotu.

RutinaPožadovaný hlavičkový soubor
vyvolání<signal.h></signal.h>

Další informace o kompatibilitě, naleznete v části kompatibility.

Všechny verze běhové knihovny jazyka C.

Nelze použít. Chcete-li volat standardní funkci jazyka C, použijte PInvoke. Další informace naleznete v tématu příklady vyvolání platformy.

Řízení procesů a prostředí
Abort
signál

Zobrazit: