Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Multiply(T) - метод (T, Vector(T))

Возвращает новый вектор, значения которого являются скалярным значением, умноженным на каждое из значений заданного вектора.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<T> Multiply<T>(
	T left,
	Vector<T> right
)
where T : struct

Параметры типа

T

Тип вектора. T может быть любого элементарного числового типа.

Параметры

left
Тип: T
Скалярное значение.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Масштабированный вектор.
Zobrazit: