Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LessThanOrEqual(T) - метод (Vector(T), Vector(T))

Возвращает новый вектор, элементы которого указывают, меньше ли элементы в одном векторе, чем соответствующие элементы во втором векторе, или равны им.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<T> LessThanOrEqual<T>(
	Vector<T> left,
	Vector<T> right
)
where T : struct

Параметры типа

T

Тип вектора. T может быть любого элементарного числового типа.

Параметры

left
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Первый сравниваемый вектор.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Второй сравниваемый вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Полученный вектор.
Zobrazit: