Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ConditionalSelect(T) - метод (Vector(T), Vector(T), Vector(T))

Создает новый вектор заданного типа с элементами, выбранными между двумя заданными исходными векторами того же типа на основе целого вектора маски.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<T> ConditionalSelect<T>(
	Vector<T> condition,
	Vector<T> left,
	Vector<T> right
)
where T : struct

Параметры типа

T

Тип вектора. T может быть любого элементарного числового типа.

Параметры

condition
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Целый вектор маски, используемый для выбора.
left
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Первый исходный вектор.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Второй исходный вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Новый вектор с элементами, выбранными на основе маски.
Zobrazit: