Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

GreaterThanOrEqual - метод (Vector(Int32), Vector(Int32))

Возвращает новый целый вектор, элементы которого указывают, больше ли элементы в одном целом векторе, чем соответствующие элементы во втором целом векторе, или равны им.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<int> GreaterThanOrEqual(
	Vector<int> left,
	Vector<int> right
)

Параметры

left
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'Int32>)>)>
Первый сравниваемый вектор.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'Int32>)>)>
Второй сравниваемый вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'Int32>)>)>
Полученный целый вектор.
Zobrazit: