Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ConditionalSelect - метод (Vector(Int64), Vector(Double), Vector(Double))

Создает новый вектор двойной точности с элементами, выбранными между двумя заданными исходными векторами двойной точности на основе целого вектора маски.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<double> ConditionalSelect(
	Vector<long> condition,
	Vector<double> left,
	Vector<double> right
)

Параметры

condition
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'Int64>)>)>
Целый вектор маски, используемый для выбора.
left
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'Double>)>)>
Первый исходный вектор.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'Double>)>)>
Второй исходный вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'Double>)>)>
Новый вектор с элементами, выбранными на основе маски.
Zobrazit: