Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Equals - метод (Vector(Double), Vector(Double))

Возвращает новый целый вектор, элементы которого указывают, равны ли элементы в двух заданных векторах двойной точности.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<long> Equals(
	Vector<double> left,
	Vector<double> right
)

Параметры

left
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'Double>)>)>
Первый сравниваемый вектор.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'Double>)>)>
Второй сравниваемый вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'Int64>)>)>
Полученный целый вектор.
Zobrazit: