Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Divide(T) - метод

Возвращает новый вектор, значения которого являются результатом деления элементов первого вектора на соответствующие элементы второго вектора.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<T> Divide<T>(
	Vector<T> left,
	Vector<T> right
)
where T : struct

Параметры типа

T

Тип вектора. T может быть любого элементарного числового типа.

Параметры

left
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Первый вектор.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Второй вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Деленный вектор.
Zobrazit: