Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AsVectorSByte(T) - метод

Повторно интерпретирует биты заданного вектора в биты вектора байтов со знаком.

Этот интерфейс API CLS-несовместим. 

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

[CLSCompliantAttribute(false)]
public static Vector<sbyte> AsVectorSByte<T>(
	Vector<T> value
)
where T : struct

Параметры типа

T

Тип вектора. T может быть любого элементарного числового типа.

Параметры

value
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Исходный вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'SByte>)>)>
Повторно интерпретированный вектор.
Zobrazit: