Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Multiply - оператор (Quaternion, Single)

Возвращает кватернион, получаемый в результате масштабирования всех координат заданного кватерниона на скалярный множитель.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Quaternion operator *(
	Quaternion value1,
	float value2
)

Параметры

value1
Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Исходный кватернион.
value2
Тип: System..::..Single
Скалярное значение.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Масштабированный кватернион.

Multiply Метод определяет операцию оператор умножения для Quaternion объектов.

Zobrazit: