Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Equals - метод (Object)

Возвращает значение, указывающее, равен ли данный экземпляр указанному объекту.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public override bool Equals(
	Object obj
)

Параметры

obj
Тип: System..::..Object
Объект для сравнения с текущим экземпляром.

Возвращаемое значение

Тип: System..::..Boolean
Значение true, если объект obj равен текущему экземпляру; в противном случае — значение false. Если значением параметра obj является nullNothingnullptrunitссылка NULL (Nothing в Visual Basic), метод возвращает false.

Текущий экземпляр и obj равны, если obj является Quaternion объекта и соответствующие компоненты каждой матрицы равны.

Zobrazit: