Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Transform - метод (Plane, Matrix4x4)

Преобразует нормализованное плоскости матрицу 4 x 4.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Plane Transform(
	Plane plane,
	Matrix4x4 matrix
)

Параметры

plane
Тип: System.Numerics..::..Plane
Нормализованный плоскости для преобразования.
matrix
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрицы преобразования для применения к plane.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Plane
Преобразованный плоскости.

planeдолжны быть нормализованы, чтобы его Normal vector имеет длину единицы перед вызовом этого метода.

Zobrazit: