Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Plane - конструктор (Single, Single, Single, Single)

Создает Plane объект из его норм и расстояние от начала координат на что обычные компоненты X, Y и Z.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public Plane(
	float x,
	float y,
	float z,
	float d
)

Параметры

x
Тип: System..::..Single
Компонент X обычной.
y
Тип: System..::..Single
Компонент обычной по оси Y.
z
Тип: System..::..Single
Компонент Z обычной.
d
Тип: System..::..Single
Расстояние от плоскости вдоль его обычный от начала координат.
Zobrazit: