Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Multiply - метод (Matrix4x4, Matrix4x4)

Возвращает матрицу, полученную в результате перемножения двух матриц.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 Multiply(
	Matrix4x4 value1,
	Matrix4x4 value2
)

Параметры

value1
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Первая матрица.
value2
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Вторая матрица.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрица произведения.
Zobrazit: