Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CreateTranslation - метод (Vector3)

Создает матрицу трансляции на основе заданного трехмерного вектора.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateTranslation(
	Vector3 position
)

Параметры

position
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Значение трансляции по каждой оси.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрица трансляции.
Zobrazit: