Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Matrix4x4 - конструктор (Matrix3x2)

Создает объект Matrix4x4 из указанного объекта Matrix3x2.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public Matrix4x4(
	Matrix3x2 value
)

Параметры

value
Тип: System.Numerics..::..Matrix3x2
Матрица 3x2.

Этот конструктор создает матрицу 4 x 4, M13, M14, M23, M24, M31, M32, M34, и M43 компонентов равны нулю и для которого M33 и M44 являются компонентами одной.

Zobrazit: