Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Multiply - оператор (Matrix3x2, Single)

Возвращает матрицу, получаемую в результате масштабирования всех элементов заданной матрицы на скалярный множитель.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix3x2 operator *(
	Matrix3x2 value1,
	float value2
)

Параметры

value1
Тип: System.Numerics..::..Matrix3x2
Масштабируемая матрица.
value2
Тип: System..::..Single
Используемое значение масштабирования.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix3x2
Масштабированная матрица.

Multiply Метод определяет операцию оператор умножения для Matrix3x2 объектов.

Zobrazit: