Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CreateSkew - метод (Single, Single, Vector2)

Создает матрицу наклона на основе заданных углов в радианах и центральной точки.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix3x2 CreateSkew(
	float radiansX,
	float radiansY,
	Vector2 centerPoint
)

Параметры

radiansX
Тип: System..::..Single
Угол X (в радианах).
radiansY
Тип: System..::..Single
Угол Y (в радианах).
centerPoint
Тип: System.Numerics..::..Vector2
Центральная точка.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix3x2
Матрица наклона.
Zobrazit: