Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CreateScale - метод (Single, Single)

Создает матрицу масштабирования на основе заданных координат X и Y.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix3x2 CreateScale(
	float xScale,
	float yScale
)

Параметры

xScale
Тип: System..::..Single
Значение для масштабирования по оси X.
yScale
Тип: System..::..Single
Значение для масштабирования по оси Y.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix3x2
Матрица масштабирования.
Zobrazit: