Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Multiply - оператор (Vector(T), Vector(T))

Перемножает два вектора.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<T> operator *(
	Vector<T> left,
	Vector<T> right
)

Параметры

left
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Первый вектор.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Второй вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Вектор произведения.

Multiply Метод определяет операцию умножения для Vector<(Of <(<'T>)>)> объектов.

Zobrazit: