Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

UnaryNegation - оператор

Преобразует данный вектор в отрицательный.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<T> operator -(
	Vector<T> value
)

Параметры

value
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Вектор, преобразуемый в отрицательный.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Вектор, преобразованный в отрицательный.

UnaryNegation Метод определяет операцию унарного отрицания для Vector<(Of <(<'T>)>)> объектов.

Zobrazit: