Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Multiply - оператор (Vector(T), T)

Умножает вектор на заданное скалярное значение.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<T> operator *(
	Vector<T> value,
	T factor
)

Параметры

value
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Исходный вектор.
factor
Тип: T
Скалярное значение.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Масштабированный вектор.

Multiply Метод определяет операцию умножения для Vector<(Of <(<'T>)>)> объектов.

Zobrazit: