Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Inequality - оператор

Возвращает значение, указывающее, равна ли каждая отдельная пара элементов в двух заданных векторах.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool operator !=(
	Vector<T> left,
	Vector<T> right
)

Параметры

left
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Первый сравниваемый вектор.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Второй сравниваемый вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System..::..Boolean
Значение true, если любые пары элементов в левой и правой части равны. Значение false, если нет равных пар элементов.
Zobrazit: