Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Explicit - преобразование (Vector(T) to Vector(Int64))

Повторно интерпретирует биты заданного вектора в вектор типа Int64.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static explicit operator Vector<long> (
	Vector<T> value
)

Параметры

value
Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'T>)>)>
Повторно интерпретируемый вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector<(Of <(<'Int64>)>)>
Повторно интерпретированный вектор.

ExplicitNarrowingExplicitExplicitExplicit Оператор определяет сужающее преобразование; требуется оператор приведения (в C#) или метод преобразования (в Visual Basic).

Zobrazit: