Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Transform - метод (Vector4, Matrix4x4)

Преобразует четырехмерный вектор посредством заданной матрицы 4x4.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector4 Transform(
	Vector4 vector,
	Matrix4x4 matrix
)

Параметры

vector
Тип: System.Numerics..::..Vector4
Преобразуемый вектор.
matrix
Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрица преобразования.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector4
Преобразованный вектор.
Zobrazit: