Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector(T) - конструктор (T[])

Создает вектор на основе заданного массива.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public Vector(
	T[] values
)

Параметры

values
Тип: array<T>[]()[][]
Числовой массив.

ИсключениеУсловие
ArgumentNullException

Свойство values имеет значение nullNothingnullptrunitссылка NULL (Nothing в Visual Basic).

values должен содержать по крайней мере Count элементы.

Zobrazit: