Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector(T) - конструктор (T[], Int32)

Создает вектор на основе заданного массива, начиная с указанной позиции индекса.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public Vector(
	T[] values,
	int index
)

Параметры

values
Тип: array<T>[]()[][]
Числовой массив.
index
Тип: System..::..Int32
Начальная позиция индекса для создания индекса.

ИсключениеУсловие
ArgumentNullException

Свойство values имеет значение nullNothingnullptrunitссылка NULL (Nothing в Visual Basic).

IndexOutOfRangeException

Значение параметра index меньше нуля.

-или-

Длина values минус index будет меньше, чем Vector<(Of <(<'T>)>)>..::..Count.

Этот массив должен содержать по крайней мере Vector<(Of <(<'T>)>)>..::..Count элементы с заданным индексом.

Zobrazit: