Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Transform - метод (Vector3, Quaternion)

Преобразует трехмерный вектор посредством заданного значения поворота кватерниона.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector4 Transform(
	Vector3 value,
	Quaternion rotation
)

Параметры

value
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Поворачиваемый вектор.
rotation
Тип: System.Numerics..::..Quaternion
Применяемый поворот.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector4
Преобразованный вектор.
Zobrazit: