Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Multiply - оператор (Vector4, Single)

Умножает заданный вектор на указанное скалярное значение.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector4 operator *(
	Vector4 left,
	float right
)

Параметры

left
Тип: System.Numerics..::..Vector4
Вектор.
right
Тип: System..::..Single
Скалярное значение.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector4
Масштабированный вектор.

Multiply Метод определяет операцию умножения для Vector4 объектов.

Zobrazit: