Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Equals - метод (Vector4)

Возвращает значение, указывающее, равен ли данный экземпляр другому вектору.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public bool Equals(
	Vector4 other
)

Параметры

other
Тип: System.Numerics..::..Vector4
Другой вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System..::..Boolean
Значение true, если два вектора равны; в противном случае — значение false.

Инструменты

IEquatable<(Of <(<'T>)>)>..::..Equals(T)

Два вектора равны, если их X, Y, Z, и W элементы равны.

Zobrazit: