Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Divide - метод (Vector4, Vector4)

Делит первый вектор на второй.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector4 Divide(
	Vector4 left,
	Vector4 right
)

Параметры

left
Тип: System.Numerics..::..Vector4
Первый вектор.
right
Тип: System.Numerics..::..Vector4
Второй вектор.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Vector4
Вектор, полученный в результате деления.
Zobrazit: