Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector4 - конструктор (Single, Single, Single, Single)

Создает вектор, элементы которого имеют заданные значения.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public Vector4(
	float x,
	float y,
	float z,
	float w
)

Параметры

x
Тип: System..::..Single
Значение, присваиваемое полю X.
y
Тип: System..::..Single
Значение, присваиваемое полю Y.
z
Тип: System..::..Single
Значение, присваиваемое полю Z.
w
Тип: System..::..Single
Значение, присваиваемое полю W.
Zobrazit: