Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector4 - конструктор (Vector3, Single)

Строит новый объект Vector4 на основе заданного объекта Vector3 и координаты W.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public Vector4(
	Vector3 value,
	float w
)

Параметры

value
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Вектор, который необходимо использовать для координат X, Y и Z.
w
Тип: System..::..Single
Координата W.
Zobrazit: